1. handikapp

    handikapp är en begränsning av en persons förmåga att fungera i en viss situation eller i en viss miljö.
  2. brandvägg

    brandvägg är ett skydd för att hindra skadlig kod från att sprida sig mellan datorer eller datornätverk.

  3. fantasy

    fantasy är en genre inom litteratur, film och annan konst.
  4. absolutism

    absolutism är ett sätt att styra ett land.
  5. tryckfrihet

    tryckfrihet är rätten att säga vad man vill i en tryckt skrift.

  6. upplösning

    upplösning är inom fototekniken ett mått på hur mycket detaljer man kan se i en bild.
  7. verkningsgrad

    verkningsgrad är ett mått på hur stor andel av energin som förs vidare i en energiomvandling.

  8. buddhism

    buddhism är en religion som har grundats av bland andra buddhan Shakyamuni som kallas Buddha.
  9. virtuell verklighet

    virtuell verklighet är en skenbar ”värld” som skapas av datorer och som människor kan ”gå in i” med hjälp av avancerad teknisk utrustning.

  10. Ljubov Popova

    Ljubov Popova var en rysk konstnär.