1. belöningssystem

  belöningssystem är särskilda nervbanor i hjärnan.
 2. Christopher Polhem

  Christopher Polhem var en framstående svensk uppfinnare i slutet av 1600-talet och under första hälften av 1700-talet.
 3. Nobelpris

  Nobelpris är stora belöningar som delas ut i december varje år i Stockholm.

 4. Vasco da Gama

  Vasco da Gama var en upptäcktsresande från Portugal.

 5. trippelalliansen

  trippelalliansen är ett namn på förbundet mellan Tyskland, Österrike–Ungern och Italien före första världskriget.
 6. Oidipus

  Oidipus är huvudperson i en gammal grekisk saga.
 7. saga

  saga är en berättelse med overkligt innehåll som ibland vill lära ut något.
 8. prägling

  prägling är ett medfött behov att lära sig vissa livsviktiga funktioner vid en bestämd tidpunkt i livet.
 9. korsfarare

  korsfarare kallas alla som deltog i ett korståg, både riddare, stormän och vanligt folk.
 10. orden

  orden är ett utmärkelsetecken (en sorts belöning) som en stat delar ut till personer som är värda att belönas.