1. berber

  berber är ett namn på flera folk i norra Afrika och Sahara som levde där innan araberna kom till Afrika.
 2. morer

  morer är ett namn på flera folk i nordvästra Afrika.
 3. Mauretanien

  Mauretanien är ett land i nordvästra Afrika.

 4. Algeriet

  Algeriet är ett land i norra Afrika, med kust mot Medelhavet.

 5. Marocko

  Marocko är ett land i Afrika.

 6. Libyen

  Libyen är ett land i norra Afrika.

 7. slaveri

  slaveri innebär att en person inte är fri utan tillhör en annan person.
 8. Spanien

  Spanien är ett land i södra Europa.