1. materia

  materia är något som har en massa, det vill säga kan vägas.

 2. DNA

  DNA är det kemiska ämne som arvsmassan består av.

 3. näringsväv

  näringsväv är flera sammanknutna näringskedjor i ett ekosystem.
 4. syre

  syre, eller oxygen, är ett gasformigt grundämne som finns i luften.

 5. atom

  atom är den minsta delen av ett grundämne.

 6. cell

  cell är den minsta levande byggstenen i alla organismer: djur, växter, svampar, bakterier och så vidare.

 7. blodomlopp

  blodomlopp är ett system för transport i kroppen och består av blodkärl och hjärta.
 8. kol

  kol är ett grundämne som är mycket viktigt för oss.

 9. molekyl

  molekyl är minst två atomer som är sammanbundna med en eller flera kemiska bindningar, till exempel syremolekylen, O 2.
 10. parlamentarism

  parlamentarism betyder att ett land styrs av en regering som har stöd av landets parlament.