1. genus

  genus är ett annat ord för människors sociala kön.

 2. miljö

  miljö är omgivningen, alltså allt det som finns runt omkring oss.
 3. könsroll

  könsroll kallas de roller som är kopplade till människors sociala kön.
 4. elefanter

  elefanter är en grupp däggdjur.
 5. alfabet

  alfabet är en uppsättning skrivtecken där i princip varje tecken, varje bokstav, står för ett ljud.
 6. pedagogik

  pedagogik är ett ämne där man studerar sådant som har att göra med uppfostran och undervisning.
 7. fördrag

  fördrag är en skriftlig överenskommelse mellan två eller flera länder som representanter för länderna har undertecknat.
 8. queerteori

  queerteori är olika teorier som menar att sådant som man tycker är självklart och normalt och kallar naturligt egentligen inte är det.
 9. människosyn

  människosyn är en uppfattning om hur människor är i grunden, det vill säga vilka egenskaper och möjligheter människor för det mesta har.

 10. vildsvin

  vildsvin är ett djur.