1. biograf

  biograf är en lokal där man visar film.
 2. biografi

  biografi kallas en bok om en person och hans eller hennes liv.
 3. biotop

  biotop är den yttre miljö som bestämmer vilka djur och växter som kan leva på en plats.
 4. biom

  biom är ett stort område på land där växterna, djuren och miljön fungerar tillsammans på ett särskilt sätt.
 5. biosfären

  biosfären är alla de platser där liv kan finnas från flera kilometer ner i jordskorpan och havet till några kilometer upp i luften.
 6. biomimetik

  biomimetik är att man löser tekniska problem genom att studera hur levande organismer fungerar.
 7. bioteknik

  bioteknik är när man producerar något med hjälp av celler eller byggstenar till celler.
 8. bioenergi

  bioenergi är energi som man får ur biomassa.
 9. biogas

  biogas bildas när organiskt material bryts ner av bakterier utan närvaro av syre.
 10. biotopskydd

  biotopskydd innebär att man försöker bevara en hel biotop för att skydda de växter och djur som lever där.