1. biologisk mångfald

  biologisk mångfald är hur stor variation eller hur många olika av något det finns i naturen.

 2. biobränsle

  biobränsle är bränsle som man får av växter.

 3. biom

  biom är ett stort område på land där växterna, djuren och miljön fungerar tillsammans på ett särskilt sätt.
 4. bioteknik

  bioteknik är när man producerar något med hjälp av celler eller byggstenar till celler.
 5. bioenergi

  bioenergi är energi som man får ur biomassa.
 6. biologiskt arv

  biologiskt arv innebär att man ärver egenskaper av sina föräldrar.
 7. biologi

  biologi är läran om de levande organismerna, till exempel djur, växter, svampar och bakterier.

 8. biotop

  biotop är den yttre miljö som bestämmer vilka djur och växter som kan leva på en plats.
 9. biosfären

  biosfären är alla de platser där liv kan finnas från flera kilometer ner i jordskorpan och havet till några kilometer upp i luften.
 10. biogas

  biogas bildas när organiskt material bryts ner av bakterier utan närvaro av syre.