1. bisexualitet

  bisexualitet betyder att en person har förmåga att förälska sig i och känna sexuell lust både till människor av det motsatta könet och till människor som är av samma kön som man själv.
 2. heterosexualitet

  heterosexualitet innebär att en person har förmåga att förälska sig i och känna sexuell lust till människor av det motsatta könet.
 3. transvestism

  transvestism innebär att en person vill klä sig i kläder som anses vara speciella för det motsatta könet.
 4. HBT

  HBT är en förkortning för homosexuella, bisexuella och transpersoner.
 5. RFSL

  RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, tidigare Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, är en organisation som arbetar för homosexuella, bisexuella, transsexuella och queera personers rättigheter.

 6. homosexualitet

  homosexualitet betyder att en person har förmåga att förälska sig i och känna sexuell lust till människor av samma kön som den själv.
 7. komma-ut-processen

  komma-ut-processen är ett uttryck för att en person efter en tid börjar tycka att det är positivt eller okej att hon eller han är homosexuell, bisexuell eller en transperson och inte längre försöker dölja det för omvärlden.
 8. transsexualism

  transsexualism är när en person upplever att hans eller hennes identitet inte stämmer med det biologiska könet.
 9. sexualitet

  sexualitet är ett grundläggande behov hos människor att söka kärlek, kontakt, värme och närhet.