1. opinion

  opinion är de åsikter, attityder och värderingar som en person eller en grupp har i olika frågor.
 2. marknadsföring

  marknadsföring är reklam och många andra saker som företag gör för att få människor och andra företag att köpa deras varor och tjänster eller satsa pengar i företaget.
 3. gädda

  gädda är den populäraste fisken att fånga för svenska sportfiskare.
 4. gille

  gille var under medeltiden föreningar där man hjälpte och skyddade varandra, till exempel när någon blev sjuk.
 5. hårdrock

  hårdrock är ett samlingsnamn på flera liknande typer av rockmusik.
 6. Lucia

  Lucia var ett helgon från Sicilien.
 7. vägmärken

  vägmärken är skyltar och andra markeringar vid eller på vägen som informerar om hur man ska bete sig som trafikant.
 8. svärdfisk

  svärdfisk är en fisk som ibland kan komma in till Sveriges västkust.
 9. Don Juan

  Don Juan är en gestalt som förekommer i många teaterpjäser, operor och böcker.
 10. New York

  New York är USA:s största stad.