1. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.
 2. menstruation

  menstruation, eller mens, är en blödning från underlivet som kvinnor får ungefär var fjärde vecka.
 3. mens

  mens är ett annat ord för menstruation.
 4. blödarsjuka

  blödarsjuka, eller hemofili, är en sjukdom som bara drabbar män.
 5. mödradödlighet

  mödradödlighet är ett mått på hur många kvinnor som dör i samband med att de är gravida eller att de föder barn.
 6. muskelbristning

  muskelbristning kallas det när en muskel brister och går sönder.
 7. vrickning

  vrickning, ledvrickning eller stukning, är en skada som drabbar en led i kroppen.
 8. nagel

  nagel kallas den hårda utväxt som finns längst ut på fingrar och tår hos människor och apor.
 9. koagulation

  koagulation är när små partiklar som är upplösta i en vätska klumpar ihop sig och stelnar.
 10. blod

  blod är en vävnad som strömmar runt i blodkärlen i kroppen. Blodet består av blodceller och vätskan som blodcellerna finns i.