1. bleke

  bleke innebär att det inte blåser alls på sjön eller att vinden är mycket svag.
 2. citronfjäril

  citronfjäril är en art i djurfamiljen vitfjärilar.
 3. grönsiska

  grönsiska är en fågel.
 4. klorofyll

  klorofyll är det ämne som ger växterna deras gröna färg.
 5. blekning

  blekning innebär att man gör ett material vitare eller ljusare i färgen.
 6. Eva Ekeblad

  Eva Ekeblad var en svensk adelskvinna som levde mellan 1724 och 1786.

 7. första hjälpen

  första hjälpen är åtgärder man kan göra för att rädda någon som råkat ut för en olycka eller plötsligt blivit sjuk.

 8. textilfärgning

  textilfärgning är när man behandlar ett textilmaterial med ett färgpigment som finns kvar i materialet under lång tid.
 9. halo

  halo är ett väderfenomen som oftast ser ut som en stor ring runt solen och ibland runt månen.
 10. arv och miljö

  arv och miljö är de saker som tillsammans formar levande varelser och påverkar vilka egenskaper de får.