1. artskydd

  artskydd är olika sätt att skydda vilda djurarter och växtarter så att de inte blir utrotade.
 2. sensorisk filtrering

  sensorisk filtrering är att man inte blir medveten om vissa sinnesintryck.
 3. duvhök

  duvhök är en fågel.
 4. objekt

  objekt är föremål som man gör något med, till exempel köper eller säljer.
 5. skymning

  skymning kallas den del av dygnet då dagsljuset försvinner och det blir natt.
 6. muskulös

  muskulös är en person som har stora muskler.
 7. vit dvärgstjärna

  vit dvärgstjärna är en döende stjärna som inte längre omvandlar någon energi.
 8. målbrott

  målbrott är en röstförändring hos pojkar i puberteten.
 9. bromtymolblått

  bromtymolblått, förkortas BTB, är ett färgämne som visar om en vattenlösning är sur, neutral eller basisk.
 10. kungsörn

  kungsörn är en fågel.