1. globalisering

  globalisering innebär att länder, företag och människor i världen blir alltmer beroende av varandra.

 2. kondition

  kondition är en beskrivning av hur bra kroppen kan ta upp syre och transportera detta till sina celler.

 3. marknadsekonomi

  marknadsekonomi är ett ekonomiskt system.
 4. planekonomi

  planekonomi är ett ekonomiskt system.
 5. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.
 6. moksha

  moksha är inom hinduismen frälsning och befrielse från livets kretslopp, samsara.
 7. naturligt urval

  naturligt urval är en biologisk process som innebär att de bäst anpassade individerna inom en art har lättast för att överleva.

 8. RNA

  RNA är en typ av stor molekyl som styr hur proteiner bildas i cellen.
 9. inflation

  inflation innebär att värdet på ett lands pengar försämras och att priserna stiger.

 10. samsara

  samsara är inom indiska religioner kretsloppet av födelse, liv, död och återfödelse.