1. Stockholms blodbad

  Stockholms blodbad kallas en händelse i november 1520 när närmare 100 personer avrättades i Stockholm.
 2. biobränsle

  biobränsle är bränsle som man får av växter.

 3. Ganges

  Ganges är en flod i Indien och Bangladesh.
 4. reflex

  reflex betyder egentligen tillbakaböjning eller återkastning.
 5. maneter

  maneter hör till den grupp av djur som kallas nässeldjur.
 6. kremering

  kremering innebär att man bränner en död persons kropp.
 7. nervsystem

  nervsystem är ett organsystem som tar emot och lagrar information från omgivningen och kroppen, och som styr kroppen.
 8. naturgas

  naturgas är en blandning av gaser som finns i berggrunden på många ställen i världen, bland annat under Nordsjön.

 9. fetter

  fetter är ämnen som finns i växter och djur som upplagsnäring och ”byggstenar” i vissa celler.

 10. katalysator

  katalysator är ett ämne som sätter i gång eller skyndar på en kemisk reaktion, men som själv inte förbrukas i reaktionen.