1. bråk

  bråk är ett tal som kan skrivas enligt formen vilket är detsamma som a/ b.
 2. bråkform

  bråkform har man ett tal i som är skrivet som a/ b där både a och b är heltal.
 3. bråkning

  bråkning är ett steg i framställning av garn från lin.
 4. situationsetik

  situationsetik är en teori som menar att om en handling är rätt eller fel beror på situationen.
 5. lin

  lin är en växt som man kan tillverka tyg av. Ur fröna får man linolja.
 6. Nyköpings gästabud

  Nyköpings gästabud var en händelse som ägde rum på Nyköpingshus 1317.
 7. Snorre Sturlasson

  Snorre Sturlasson var en isländsk författare som levde cirka 1178–1241.
 8. primtal

  primtal är heltal (tal utan decimaler eller bråk) som är större än 1 och bara jämnt delbara med sig själva och talet 1.

 9. babianer

  babianer är en grupp apor med åtta arter.
 10. Elfenbenskusten

  Elfenbenskusten är ett land i västra Afrika.