1. utter

  utter är ett rovdjur som lever i och vid vatten.
 2. visent

  visent är ett oxdjur som finns främst i Polen.
 3. vikingaskepp

  vikingaskepp var stora fartyg som användes i Norden på vikingatiden, 800–1050 efter Kristus.
 4. tempo

  tempo  är hastigheten i ett musikstycke – hur snabbt eller långsamt det ska spelas.

 5. pansardinosaurier

  pansardinosaurier är en grupp fågelhöftade dinosaurier som levde för 170–66 miljoner år sedan.

 6. Titanic

  Titanic hette fartyget som gick under i världens säkert mest kända fartygsolycka, på kvällen den 14 april 1912.
 7. apor

  apor är en grupp däggdjur som är nära släkt med människan.

 8. Berings sund

  Berings sund är sundet mellan Asien och Nordamerika.
 9. stola

  stola är ett brett band som bärs av präster och diakoner.
 10. konventionella vapen

  konventionella vapen kallas vapen som verkar med kulor, splitter och tryck.