1. urcell

  urcell är den första tänkbara typen av cell.

 2. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 3. skola

  skola är en plats och en organisation för undervisning.

 4. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 5. medeltiden

  medeltiden är namnet på en period i Europas historia, mellan antiken och den ”nya” tiden.
 6. kommunism

  kommunism är en politisk lära med många olika inriktningar.
 7. historiebruk

  historiebruk innebär användande av historia på olika sätt. 

 8. ideologi

  ideologi kallas en samling tankar, idéer och föreställningar om vad som är viktigt i världen och i livet.
 9. dipol

  dipol är två lika stora elektriska laddningar med motsatt tecken på något avstånd från varandra.

 10. mänskliga rättigheter

  mänskliga rättigheter är rättigheter som alla människor bör ha.