1. by

  by är en grupp gårdar och hus på landsbygden.
 2. BY

  BY är nationalitetsbeteckning för Vitryssland.
 3. by

  by innebär att mycket regn, snö eller hagel faller under kort tid.
 4. naturligt urval

  naturligt urval är en biologisk process som innebär att de bäst anpassade individerna inom en art har lättast för att överleva.

 5. kommun

  kommun är ett mindre geografiskt område inom ett land som styr sig självt i vissa frågor och som har rätt att ta ut skatt av invånarna.
 6. Vitryssland

  Vitryssland är ett land i östra Europa.

 7. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 8. Somme

  Somme är en flod i norra Frankrike.
 9. laga skifte

  laga skifte var ett sätt att dela upp åkrar, ängar och betesmarker i en by.
 10. nederbörd

  nederbörd är vatten som faller från moln i form av droppar eller i fryst form.