1. censur

  censur innebär att myndigheter granskar böcker, filmer, radioprogram och TV-program med mera innan de kommer ut.
 2. tryckfrihet

  tryckfrihet är rätten att säga vad man vill i en tryckt skrift.

 3. yttrandefrihet

  yttrandefrihet är rätten att få framföra sina åsikter offentligt utan att någon lägger sig i.
 4. indoktrinering

  indoktrinering är ett sätt att medvetet påverka människor så att de tänker och känner på ett visst sätt.
 5. Pragvåren

  Pragvåren kallas en period av politiska reformer i Tjeckoslovakien 1968.

 6. KGB

  KGB var namnet på den sovjetiska säkerhetspolisen från 1954 till 1991.
 7. Reportrar utan gränser

  Reportrar utan gränser är en internationell organisation som arbetar för att öka yttrandefriheten och tryckfriheten i världen.
 8. nyhet

  nyhet är ett meddelande om något som människor tidigare inte känt till.
 9. WikiLeaks

  WikiLeaks är en internationell organisation och en webbplats som publicerar hemligstämplad, censurerad eller på annat sätt skyddad information.
 10. Kina

  Kina är ett land i östra Asien.