1. cirkel

  cirkel är en geometrisk figur som har en rund omkrets kring en mittpunkt ( centrum).
 2. cirkelsektor

  cirkelsektor är en ”tårtbit” av en cirkels yta.
 3. cirkelbåge

  cirkelbåge är en bit av cirkelns omkrets.
 4. cirkeldiagram

  cirkeldiagram är detsamma som sektordiagram.
 5. kretslopp

  kretslopp är en rörelse i cirkel som pågår hela tiden, till exempel jordens kretslopp kring solen.
 6. konstant

  konstant är en storhet som inte ändras.
 7. gradnät

  gradnät är ett rutnät på en karta eller en jordglob.
 8. polcirkel

  polcirkel är en tänkt cirkel på jordens yta som markerar gränsen för den så kallade polarkalotten.
 9. bråk

  bråk är ett tal som kan skrivas enligt formen vilket är detsamma som a/ b.
 10. travsport

  travsport är hästkapplöpning med en kusk som sitter i en lätt vagn som kallas sulky.