1. Mexico City

  Mexico City är huvudstad i Mexico och där bor 8,4 miljoner människor.

 2. Singapore City

  Singapore City är huvudstad i Singapore, och staden med sina förorter täcker en stor del av landets yta.
 3. Guatemala City

  Guatemala City är huvudstad i Guatemala.
 4. Kuwait City

  Kuwait City är huvudstad i Kuwait.
 5. jordbävning

  jordbävning eller jordskalv är en häftig rörelse i jordskorpan så att marken går i vågor och kan flytta på sig flera meter.

 6. Mexiko

  Mexiko är ett land i södra Nordamerika.

 7. Panama City

  Panama City är huvudstad i Panama och har drygt 441 000 invånare.
 8. Asien

  Asien är jordens största världsdel och den världsdel som har flest invånare.

 9. terrorism

  terrorism är våldsdåd som görs för att uppnå politiska mål.

 10. New York

  New York är USA:s största stad.