1. trosbekännelser

  trosbekännelser är mycket korta sammanfattningar av det allra viktigaste i en religion.
 2. FN

  FN eller Förenta Nationerna är en internationell organisation för fred och säkerhet i världen och för samarbete mellan länder.

 3. folkmord

  folkmord innebär att en hel folkgrupp eller delar av en folkgrupp utrotas.
 4. rättssäkerhet

  rättssäkerhet innebär att ett land har lagar som skyddar den enskilda medborgaren mot orättvisa ingrepp från samhället.
 5. dödsstraff

  dödsstraff innebär att en domstol dömer en människa till döden.
 6. Charles-Louis de Secondat Montesquieu

  Charles-Louis de Secondat Montesquieu var en fransk författare och filosof.
 7. incest

  incest är ett sexualbrott som innebär samlag mellan nära släktingar.
 8. Högsta domstolen

  Högsta domstolen är den högsta allmänna domstolen i Sverige.

 9. lag

  lag är en regel.
 10. domstol

  domstol är ett statligt organ som har till uppgift att döma i bland annat brottmål och tvistemål.