1. Victor Sjöström

  Victor Sjöström var en filmregissör och skådespelare.
 2. trosbekännelser

  trosbekännelser är mycket korta sammanfattningar av det allra viktigaste i en religion.
 3. lag

  lag är en regel.
 4. dödsstraff

  dödsstraff innebär att en domstol dömer en människa till döden.
 5. FN

  FN eller Förenta Nationerna är en internationell organisation för fred och säkerhet i världen och för samarbete mellan länder.

 6. straffbar

  straffbar innebär att man kan dömas till ett straff för ett brott, se straffbarhetsålder.
 7. människohandel

  människohandel är ett brott som innebär att någon tvingar eller lurar en person att resa till ett visst ställe eller att bo på en viss plats för att utnyttja den personen till att exempelvis sälja sex eller tigga. 

 8. Saddam Hussein

  Saddam Hussein var en irakisk politiker som tillhörde Bathpartiet.
 9. Johannes Döparen

  Johannes Döparen var en judisk profet som var aktiv i Palestina i slutet av 20-talet efter Kristus.
 10. krigsförbrytare

  krigsförbrytare kallas personer som bryter mot krigets lagar.