1. damm

  damm är en byggnad som förhindrar att vatten rinner vidare.
 2. Umeälven

  Umeälven är en älv som flyter genom södra Lappland och Västerbotten.
 3. bäver

  bäver är en gnagare som finns på många håll i Sverige.
 4. Assuandammen

  Assuandammen är två dammar, en gammal och en ny, i floden Nilen i Egypten.
 5. Södermanland

  Södermanland, eller Sörmland som det också kallas, är ett landskap i Svealand.
 6. fladdermöss

  fladdermöss är något så ovanligt som däggdjur som kan flyga.
 7. tidvattenkraftverk

  tidvattenkraftverk är en anläggning där man använder tidvattenenergi för att framställa el.
 8. näckrosor

  näckrosor är vattenväxter.
 9. Volta

  Volta är en flod i västra Afrika.
 10. vind

  vind är luft som förflyttar sig.