1. DNA

  DNA är det kemiska ämne som arvsmassan består av.

 2. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 3. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 4. rasism

  rasism är en åsikt som säger att jordens människor är olika mycket värda beroende på var de kommer ifrån och hur de ser ut.
 5. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 6. kolonialism

  kolonialism innebär att ett land erövrar och utnyttjar områden, kolonier, utanför det egna landområdet.

 7. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 8. skola

  skola är en plats och en organisation för undervisning.

 9. kolväten

  kolväten är kemiska föreningar där bara kol och väte ingår.
 10. liberalism

  liberalism är en politisk lära med olika inriktningar som betonar att den enskilda människan ska vara helt fri.