1. grafisk design

  grafisk design är ett annat namn på grafisk formgivning.
 2. haute couture

  haute couture är den finaste formen av sömnadskonst som både är exklusiv och dyrbar.

 3. datorstödd konstruktion

  datorstödd konstruktion är ett begrepp som mest förekommer på engelska, computer aided design, och då förkortas CAD.
 4. grafisk formgivning

  grafisk formgivning är den del i planeringen av till exempel en bok då man bestämmer hur text och bilder ska placeras för att allt ska bli lätt att läsa och vara fint att titta på.
 5. immaterialrätt

  immaterialrätt är den del av juridiken som handlar om vem som äger rätten till något icke-fysiskt.
 6. webbdesigner

  webbdesigner är en person som ägnar sig åt att formge webbsidor och annat innehåll på datorers bildskärmar.
 7. CAM

  CAM är en förkortning på engelska för computer aided manufacturing.
 8. CAD

  CAD är en förkortning på engelska för computer aided design.
 9. mellankrigstiden

  mellankrigstiden kallas perioden mellan första och andra världskriget, alltså från november 1918 till september 1939.
 10. Prada

  Prada är ett italienskt modemärke och designföretag.