1. dialekt

    dialekt är en form av ett språk som talas i ett mindre, geografiskt område, till exempel i ett landskap eller i ett ännu mindre område.
  2. dialog

    dialog är ett samtal mellan två eller flera personer.
  3. dialys

    dialys är en teknik där man skiljer små molekyler från stora i en vätska.