1. diaspora

    diaspora innebär att en grupp människor som tillhör en religion eller ett folk lever utanför sitt ursprungliga område och i ett land där de flesta tillhör en annan religion eller ett annat folk.