1. dinosaurier

  dinosaurier är en grupp kräldjur som levde för cirka 230–66 miljoner år sedan.
 2. fågelhöftade dinosaurier

  fågelhöftade dinosaurier är den ena huvudgruppen av dinosaurier, som var kräldjur som levde för cirka 220–66 miljoner år sedan.
 3. sinnelagsetik

  sinnelagsetik är en teori som menar att det är en persons avsikter som avgör om en handling är god eller inte.
 4. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.
 5. ödlehöftade dinosaurier

  ödlehöftade dinosaurier är den ena huvudgruppen av dinosaurier.
 6. kemisk reaktion

  kemisk reaktion kallas det som händer när kemiska ämnen övergår till nya ämnen.
 7. situationsetik

  situationsetik är en teori som menar att om en handling är rätt eller fel beror på situationen.
 8. utilitarism

  utilitarism är en teori som menar att vi ska handla så att nyttan blir så stor som möjligt.
 9. dilemma

  dilemma betyder ungefär ’svår valsituation’.
 10. dator

  dator är en maskin som hanterar och ändrar data, alltså information.