1. diod

  diod är en komponent i elektroniska apparater.

 2. halvledardiod

  halvledardiod är en diod som består av halvledande material.
 3. likriktare

  likriktare är en apparat som omvandlar växelström till likström.
 4. halvledare

  halvledare är en grupp av material som leder elektrisk ström ganska dåligt men ändå inte stoppar strömmen helt.
 5. lysdiod

  lysdiod är en halvledare som kan fås att lysa när en ström flyter genom den.