1. dipol

    dipol är två lika stora elektriska laddningar med motsatt tecken på något avstånd från varandra.

  2. diploid

    diploid är en organism som har kromosomer som finns två och två i par i varje cell.
  3. diplomat

    diplomat kallas den som representerar sitt lands regering i främmande länder.