1. diser

  diser är övernaturliga kvinnogestalter i fornnordisk religion.
 2. dis

  dis är vattendroppar eller partiklar som svävar i luften och sprider ljuset.
 3. luftmassa

  luftmassa är en några kilometer hög och tusentals kilometer bred och lång mängd luft som har samma egenskaper överallt.
 4. solrök

  solrök är en sorts torrt dis som gör att luften blir gråaktig och att man inte ser så långt.
 5. tropikluft

  tropikluft är en luftmassa i atmosfären med varm och fuktig eller torr luft.
 6. halo

  halo är ett väderfenomen som oftast ser ut som en stor ring runt solen och ibland runt månen.