1. dissektion

  dissektion är en undersökning av en död kropp för att man vill studera kroppens inre byggnad.
 2. dissonans

  dissonans är två eller flera toner som klingar samtidigt på ett sätt som uppfattas som att det låter illa.
 3. dissekera

  dissekera betyder att man skär upp en död kropp för att studera kroppens inre byggnad.
 4. förtecken

  förtecken är tecken som används i notskrift för att visa om en ton ska höjas eller sänkas ett halvt tonsteg.