1. djupsensibilitet

  djupsensibilitet är ett sinne med sinnesceller i leder och muskler. Det innebär att hjärnan får information om vilket läge muskler, leder, armar och ben befinner sig och hur de rör sig utan att ögonen används.
 2. Mars

  Mars är en av planeterna i vårt solsystem.
 3. skyttegrav

  skyttegrav är en enkel militär befästning som består av ett grävt dike där man kan skjuta på fienden och ändå vara skyddad.
 4. Norge

  Norge är ett land i nordvästra Europa.

 5. meteor

  meteor är ett snabbt lysande streck på natthimlen som uppstår när en liten sten eller ett gruskorn faller in i jordatmosfären.
 6. Saturnus

  Saturnus är en av de yttre planeterna i vårt solsystem.

 7. vattnets kretslopp

  vattnets kretslopp innebär att vatten hela tiden rör sig mellan hav, atmosfär och land.

 8. motkraft

  motkraft är en kraft som motverkar en annan kraft

 9. Jupiter

  Jupiter är den tyngsta och största av planeterna i solsystemet.

 10. Neptunus

  Neptunus är en av planeterna i vårt solsystem och den yttersta av jätteplaneterna.