1. dråp

    dråp kallas brottet när någon dödar en annan människa utan att det för den skull är ett så allvarligt brott att det kallas mord.
  2. brott

    brott är handlingar som är förbjudna i lagen och som kan leda till ett straff eller en annan påföljd.

  3. mord

    mord kallas brottet när någon dödar en annan människa med avsikt.