1. dröm

  dröm är en upplevelse som man har medan man sover.
 2. anafor

  anafor är ett sätt att uttrycka sig som innebär att man upprepar samma ord eller uttryck i början av flera meningar eller versrader.

 3. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 4. sömn

  sömn är en form av vila.
 5. Salvador Dalí

  Salvador Dalí var en känd spansk konstnär.
 6. René Descartes

  René Descartes var en fransk filosof och matematiker.
 7. uppenbarelse

  uppenbarelse innebär inom religionen att gudar eller andra högre makter tar kontakt med människor och ofta ger dem ett budskap.
 8. buddhism

  buddhism är en religion som har grundats av bland andra buddhan Shakyamuni som kallas Buddha.
 9. trans

  trans är ett psykiskt tillstånd som innebär att en person kopplas bort från normal uppmärksamhet på omgivningen och helt går in i sitt inre.
 10. Muhammed

  Muhammed är islams profet och kallas ”Guds budbärare”.