1. drama

  drama är en del av teaterkonsten och vid sidan av lyrik (dikt) och epik (berättande) en av litteraturens tre grundformer.
 2. dragningskraft

  dragningskraft, se gravitation.
 3. draghållfasthet

  draghållfasthet är ett mått på hur mycket ett material tål att dras ut innan det går sönder.
 4. dragkraft

  dragkraft är en kraft som verkar på ett föremål och påverkar dess rörelse.

 5. dramaturgi

  dramaturgi innebär att bygga upp en dramatisk berättelse så att publiken blir intresserad och vill veta vad som ska hända.

 6. drake

  drake är ett sagodjur som det berättats om över stora delar av världen.
 7. Draken

  Draken var ett svenskt stridsflygplan som tillverkades av Saab.
 8. Dracula

  Dracula kallades en furste som levde på 1400-talet i Valakiet i nuvarande Rumänien.
 9. dragspel

  dragspel är en typ av blåsinstrument där tonen bildas av luft som pressas ur en luftlåda, en bälg.
 10. kultur

  kultur betyder egentligen ’odling’.