1. dramaturgi

  dramaturgi innebär att bygga upp en dramatisk berättelse så att publiken blir intresserad och vill veta vad som ska hända.

 2. drama

  drama är en del av teaterkonsten och vid sidan av lyrik (dikt) och epik (berättande) en av litteraturens tre grundformer.
 3. Dramaten

  Dramaten är en teater i Stockholm.
 4. William Shakespeare

  William Shakespeare var en engelsk författare som föddes 1564 och dog 1616.
 5. lyrik

  lyrik är dikter som oftast är skrivna efter ett bestämt mönster och har en viss rytm.
 6. Johann Wolfgang Goethe

  Johann Wolfgang Goethe var en tysk författare som räknas som en av de allra största genom tiderna.
 7. grekisk litteratur och teater

  grekisk litteratur och teater är grekiska texter och teaterpjäser som skapades under antiken, från 700-talet före Kristus till 500-talet efter Kristus.
 8. Dionysos

  Dionysos var vinets, berusningens och den totala lössläppthetens gud i den grekiska religionen.

 9. epik

  epik är en form av berättande texter som är gjorda på ett konstnärligt sätt.
 10. Sofokles

  Sofokles var en grekisk författare som skrev teaterpjäser.