1. anka

  anka är den tama formen av gräsand.

 2. gås

  gås, eller tamgås, kallas en gås som man har som husdjur.
 3. fjädrar

  fjädrar är speciella hudbildningar som finns hos alla fåglar, men inte hos några andra djur.
 4. andfåglar

  andfåglar är ett gemensamt namn för alla svanar, gäss, änder och värnfåglar.
 5. kricka

  kricka är en art i fågelfamiljen simänder.
 6. kattuggla

  kattuggla är en fågel.
 7. prutgås

  prutgås är en fågelart i familjen svanar och gäss.
 8. sädesärla

  sädesärla är en fågel.
 9. höns

  höns, eller tamhöns, är fåglar som härstammar från regnskogarna i Asien.
 10. ejder

  ejder är en fågel.