1. dynasti

  dynasti är en släkt där flera personer varit härskare, till exempel kejsare eller kungar.
 2. kinesiska dynastier

  kinesiska dynastier är de perioder som Kinas historia är indelad i.
 3. Shi Huangdi

  Shi Huangdi var Kinas förste kejsare.

 4. Djingis khan

  Djingis khan var hövding för mongolerna på 1200-talet.
 5. Ming

  Ming var en kinesisk dynasti 1368–1644.
 6. Song

  Song var en kinesisk dynasti 960–1279 efter Kristus.
 7. Qing

  Qing var en kinesisk dynasti 1644–1912.
 8. Zhou

  Zhou var en kinesisk dynasti cirka 1040–256 före Kristus.
 9. Han

  Han var en kinesisk dynasti 206 före Kristus till 220 efter Kristus.
 10. Xi’an

  Xi’an är en stad i norra Kina.