1. narkotika

    narkotika är kemiska ämnen som påverkar hjärnan och som man kan bli beroende av.

  2. rave

    rave, eller rejv, är en stor fest där deltagarna dansar till musik som house och techno.
  3. amfetamin

    amfetamin är en drog som tillverkas på laboratorium. Amfetamin används i sällsynta fall även som läkemedel.