1. cell

  cell är den minsta levande byggstenen i alla organismer: djur, växter, svampar, bakterier och så vidare.

 2. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 3. diffusion

  diffusion innebär att mikroskopiska partiklar sprider sig av sig själva.

 4. näringskedja

  näringskedja kallas den väg som näringsämnen vandrar genom växter, djur, svampar och mikroorganismer.

 5. marknadsekonomi

  marknadsekonomi är ett ekonomiskt system.
 6. DNA

  DNA är det kemiska ämne som arvsmassan består av.

 7. Adolf Hitler

  Adolf Hitler var det tyska nazistpartiets ledare och Tysklands diktator 1934–1945.
 8. socialism

  socialism är ett sätt att se på samhället som hävdar att en grupp eller ett kollektiv är bättre på att lösa ekonomiska och sociala problem än den enskilda individen.
 9. hund

  hund, eller tamhund, är ett däggdjur.
 10. jonförening

  jonförening är en kemisk förening som är uppbyggd av positiva och negativa joner.