1. fascism

  fascism är en politisk rörelse.
 2. subjektiv

  subjektiv är den som utgår från sina egna känslor och åsikter och inte tar så stor hänsyn till fakta.
 3. historiebruk

  historiebruk innebär användande av historia på olika sätt. 

 4. reformationen

  reformationen är en utveckling inom kristendomen för att förändra kyrkan.
 5. nationalism

  nationalism är idén att ett folk, det vill säga människor som talar samma språk och har samma kultur, ska ha ett eget land.
 6. landskap

  landskap är i Sverige ett större geografiskt område som haft historisk betydelse, till exempel Västergötland och Småland.
 7. stormaktstiden

  stormaktstiden kallas en period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa.

 8. proteiner

  proteiner är stora molekyler som är av avgörande betydelse för allt liv.

 9. kolonialism

  kolonialism innebär att ett land erövrar och utnyttjar områden, kolonier, utanför det egna landområdet.

 10. empati

  empati betyder att man kan leva sig in i och förstå hur en annan människa känner sig eller uppfatta vad hon eller han behöver.