1. ejder

  ejder är en fågel.
 2. aids

  aids är en allvarlig sjukdom som angriper och slår ut kroppens immunsystem.
 3. strandskata

  strandskata är en art i fågelfamiljen strandskator.
 4. alfågel

  alfågel är en art i fågelfamiljen dykänder.
 5. vigg

  vigg är en fågelart som hör till gruppen andfåglar.
 6. Gryts skärgård

  Gryts skärgård är ett område med många öar i Östersjön.
 7. Sankt Annas skärgård

  Sankt Annas skärgård är ett område med många öar i Östersjön.
 8. Bästeträsk

  Bästeträsk är Gotlands största sjö och ligger på öns nordligaste del.