1. ekonomi

  ekonomi är sådant som handlar om att skaffa, förvalta och använda pengar och andra värdefulla saker.
 2. ekonomisk historia

  ekonomisk historia är en vetenskap som historiskt studerar bland annat ekonomiska förändringar och människans levnadsförhållanden.
 3. ekonomisk tillväxt

  ekonomisk tillväxt är ett annat namn på tillväxt.

 4. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

  Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling är den svenska benämningen på OECD.
 5. efterklang

  efterklang är det avklingande ljud som finns kvar i till exempel ett rum en kort tid efter det att ljudkällorna har tystnat.