1. elastisk energi

  elastisk energi, se elasticitet.
 2. artär

  artär, eller pulsåder, kallas ett blodkärl som leder blod bort från hjärtat.
 3. elasticitet

  elasticitet innebär att ett material eller ett föremål först ändrar sin form under tryck och sedan återtar sin gamla form när trycket släpper.
 4. gummi

  gummi är ett samlande namn på flera olika ämnen som är elastiska, det vill säga tänjbara.
 5. hud

  hud är ett organ som människan och andra djur har ytterst på kroppen.
 6. lönn

  lönn är ett träd.
 7. brosk

  brosk är en sorts vävnad i kroppen som liknar ben men är mjukare och elastiskt.
 8. syntetgummi

  syntetgummi är elastiska (töjbara) material som tillverkas på konstgjord väg.
 9. barometer

  barometer är ett instrument som mäter lufttryck.
 10. landhöjning

  landhöjning innebär att landområden höjer sig i förhållande till havsytan.