1. konspiration

  konspiration är detsamma som sammansvärjning.
 2. klimatförändring

  klimatförändring är förändringar i klimatet, alltså det som sker med vädret under många års tid.

 3. journalistik

  journalistik är det arbete som görs för att samla in, välja ut, bearbeta och presentera material i massmedier. Resultatet av det här arbetet kallas också journalistik.

 4. Astrid Lindgren

  Astrid Lindgren var en svensk författare.
 5. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.