1. alkoholer

  alkoholer är en grupp kemiska ämnen som innehåller minst en OH-grupp (hydroxylgrupp).

 2. källkritik

  källkritik är att noggrant granska texter, bilder, filmer, ljud och andra källor. Det görs för att bedöma om du kan lita på källan.

 3. integration

  integration kallas processen när något förenas med något annat.

 4. bakterier

  bakterier är namnet på vissa mycket enkla livsformer.

 5. kolväten

  kolväten är kemiska föreningar där bara kol och väte ingår.
 6. ström

  ström, eller elektrisk ström, är elektriskt laddade partiklar som rör sig.
 7. omättade kolväten

  omättade kolväten är kemiska föreningar med minst två kolatomer som sitter ihop med antingen en dubbelbindning eller en trippelbindning.

 8. kovalent bindning

  kovalent bindning är en typ av kemisk bindning mellan atomer.

 9. däggdjur

  däggdjur är den grupp (”klass”) djur som människan tillhör.
 10. Pablo Picasso

  Pablo Picasso är säkert världens mest berömda konstnär från 1900-talet.