1. alkoholer

  alkoholer är en grupp kemiska ämnen som innehåller minst en OH-grupp (hydroxylgrupp).

 2. källkritik

  källkritik är att noggrant granska texter, bilder, filmer, ljud och andra källor. Det görs för att bedöma om du kan lita på källan.

 3. kolväten

  kolväten är kemiska föreningar där bara kol och väte ingår.
 4. bakterier

  bakterier är namnet på vissa mycket enkla livsformer.

 5. jonbindning

  jonbindning är den typ av kemisk bindning som håller ihop positiva och negativa joner.

 6. omättade kolväten

  omättade kolväten är kemiska föreningar med minst två kolatomer som sitter ihop med antingen en dubbelbindning eller en trippelbindning.

 7. organiska syror

  organiska syror är kemiska föreningar av kol, väte och syre som innehåller minst en karboxylgrupp.
 8. kovalent bindning

  kovalent bindning är en typ av kemisk bindning mellan atomer.

 9. atomkärna

  atomkärna är en liten partikelklump som finns i centrum av en atom.
 10. däggdjur

  däggdjur är den grupp (”klass”) djur som människan tillhör.