1. tiger

  tiger är en art i familjen kattdjur.
 2. gädda

  gädda är den populäraste fisken att fånga för svenska sportfiskare.
 3. ljungpipare

  ljungpipare är en art i fågelfamiljen pipare.
 4. emigration

  emigration är när en person flyttar från ett land till ett annat.
 5. romerska riket

  romerska riket är benämningen på det rike som under antiken hade sitt centrum i Rom.

 6. hyenor

  hyenor är en grupp rovdjur i främst Afrika som påminner lite om hundar.
 7. diktator

  diktator var en ämbetsman under republikens tid i antikens Rom.
 8. Charles A. Lindbergh

  Charles A. Lindbergh var den förste som flög ensam över Atlanten.
 9. organiska föreningar

  organiska föreningar är en mycket stor grupp kemiska föreningar som alla innehåller grundämnet kol.
 10. Caesar

  Caesar kallas en romersk fältherre och diktator som levde århundradet före Kristi födelse.