1. Vatnajökull

  Vatnajökull är en glaciär, alltså ett stort täcke med snö och is, på sydöstra Island.

 2. Sapfo

  Sapfo var en grekisk diktare under antiken.
 3. individ

  individ betyder oftast en viss person till skillnad från alla andra.
 4. vakuum

  vakuum är när något är helt tomt och inte innehåller ens en enda atom.
 5. filformat

  filformat är en uppsättning regler för hur filer av en viss typ ska sparas.
 6. sälar

  sälar är namn på en grupp stora däggdjur som är anpassade till ett liv i och vid vatten.
 7. djurrätt

  djurrätt är idén om grundläggande rättigheter för djur, särskilt rätten till ett naturligt liv.
 8. nödvärn

  nödvärn betyder att man gör en brottslig handling för att skydda någon eller något och därför inte blir straffad för den handlingen.
 9. kontemplation

  kontemplation är en sorts bön utan ord i ens inre.
 10. pass

  pass är ett dokument som man kan behöva när man reser till andra länder.