1. geologi

  geologi är läran om jordskorpans uppbyggnad, sammansättning och utveckling och om de processer som förändrar den.
 2. kenozoikum

  kenozoikum är den nuvarande geologiska eran, som började för 66 miljoner år sedan då dinosaurierna dog ut.
 3. mesozoikum

  mesozoikum är en geologisk era som började för 251 miljoner år sedan och varade tills dinosaurierna dog ut för 66 miljoner år sedan.
 4. paleozoikum

  paleozoikum är en geologisk era som började för 542 miljoner år sedan och varade tills en mängd djur dog ut för 251 miljoner år sedan.
 5. era

  era är en tidsperiod som börjar vid en viss tidpunkt.
 6. proterozoikum

  proterozoikum är ett geologiskt tidsavsnitt (en eon), som började för 2 500 miljoner år sedan och varade till för 542 miljoner år sedan.