1. Estland

  Estland är ett land i Europa.

 2. finska

  finska är det språk som talas av de flesta av Finlands invånare.
 3. Tallinn

  Tallinn är Estlands huvudstad och största stad, med 426 500 invånare.

 4. finsk-ugriska språk

  finsk-ugriska språk är en grupp språk som talas i norra Skandinavien och österut till strax öster om Uralbergen i Ryssland och dessutom i Ungern.
 5. Ösel

  Ösel är en ö som tillhör Estland, och den är Östersjöns näst största ö efter Gotland.
 6. Runö

  Runö är en ö i Rigabukten i Estland där det bor cirka 60 personer.
 7. språk

  språk är det vi använder när vi talar och skriver.
 8. nordiska språk

  nordiska språk är språk som huvudsakligen talas i Norden.